NærNode – Barnas mat og nærmiljøsenter

Grafisk profil

En NærNode er en virksomhet som er planlagt etablert i nær tilknytning til barnehagen, og som skal ha
tilrettelegging for småbarnsfamiliers behov, som fokusområde.

Decentralize IT har laget logodesignet for NærNode, og levert et komplett resultat med alle nødvendige filer. Under finner du eksempler på bruk av logoen i forskjellige settinger.

Vi hjelper deg gjerne med din grafiske profil!