NærNode

NærNode

NærNode – Barnas mat og nærmiljøsenter Grafisk profil En NærNode er en virksomhet som er planlagt etablert i nær tilknytning til barnehagen, og som skal ha tilrettelegging for småbarnsfamiliers behov, som fokusområde. Decentralize IT har laget logodesignet for...
Deegram

Deegram

Deegram – The true you rewarded Webdesign, Grafisk profil, Interaksjonsdesign, Mobil-applikasjonsutvikling All of us produce the real value and all the fascinating content in social media, we are the reason social media is so great. However, the big corporations...